Sköt om garageporten så varar den längre!

Det är med en garageport som med precis allt annat, om man sköter den så varar den. Tyvärr är det väldigt vanligt att portens krav på service och underhåll sällan lever upp till den standard som krävs av tillverkaren för att garantier ska gälla och för att garageporten ska hålla.
 
Vi vill understryka att denna information är generell och att individuella avvikelser kan förekomma och att man ska kontrollera med leverantören vad man som konsument får göra om informationen ej framgår av de dokument som levererades tillsammans med garageporten. Man ska också ta hänsyn till leverantörens krav vad det gäller garageportens, och dess kringutrustnings, garantier. I vissa fall kan garantier på porten upphävas helt eller delvis om man som konsument bryter mot detta.
 
Vi tänker med detta blogginlägg gå igenom en del punkter om hur man sköter och kontrollerar garageporten och dess funktion.
 
Hur ofta garageporten behöver en översyn beror mycket på hur den används samt vilket klimat den utsätts för, både in- och utvändigt.
 
  • Rengör porten med ett milt rengörningsmedel. Ej medel som kan lösa färg, bleka färg och plast etc.
  • Om porten är utrustad med motor, frigör motorn från porten (se manual) och öppna och stäng porten med handkraft. Om porten kan ställas i ett halvöppet läge är det en bra fingervisning på att den är korrekt balanserad. Är garageporten inte balanserad bör detta åtgärdas omgående då det ofta förekommer ett rejält ökat slitage på porten, dess komponenter och på portens motorstyrning. OBS! En dåligt monterad och/eller dåligt injusterad/trasig garageport kan i vissa fall vara direkt farlig att använda. Kontakta din leverantör för råd/åtgärd!
  • Lyssna på porten när den lyfts upp och ner. Om porten går tyst och fint kan man anta att det är i sin ordning, om porten låter konstigt eller hackar/hoppar tar man till lämplig åtgärd som ska diskuteras med leverantören/installatören.
  • Kontrollera med lämpligt verktyg, ex.vis 10mm och 13mm blocknyckel, att gångjärn, fästen, bultförband och liknande är tillskruvade och att inga skruv, bult eller muttrar saknas.
  • Är porten utrustad med ett manuellt lås kontrollerar man att porten stänger och låser riktigt.
  • Smörj upp portens alla rörliga delar med lämpligt smörjmedel. Krafer Garageportar rekommenderar att man använder ett smörjmedel som är trögflytande, just för att den smörjande egenskapen ska vara så länge som möjligt. Den gamla smörjkannan är en klassiker i sammanhanget!
  • Koppla till motorstyrningen och testkör porten upp och ner ett par gånger för att se att porten öppnar och stänger som önskat.
Om man utför stegen ovan eller bokar en service av leverantören/installatören kommer garageporten att hålla mycket längre. Den kommer också att gå tystare och risken för oväntade haverier minskas.
 
Hur ofta kollar Ni läsare garageporten? Lämna gärna en kommentar =)